top of page

Dromenvangers

De legende van de Lakota indianen over dromenvangers.

woman holding a book, next to a coffee mug

Lang geleden, toen de wereld nog jong was, zat een oude spiritueel leider van de Lakota indianen op een hoge berg. Op de berg kreeg hij een visioen waarin Iktomi verscheen. Iktomi, een spin die zowel een grote misleider als een leraar van wijsheid was.


Iktomi sprak met de oude man in een heilige taal die alleen spirituele leiders van de Lakota konden verstaan. Terwijl Iktomi sprak, nam hij de wilgenring van de man - met veren, paardenhaar, kralen en offergaven - en begon een web te spinnen.


Cirkel van het leven

Terwijl de spin met de man over de levenscycli van de mens sprak, bleef hij zijn web weven. 'In elke tijd van het leven zijn er veel krachten, sommige goed en andere slecht. Als je naar de goede krachten luistert, zullen ze je in de goede richting sturen. Maar, als je naar de slechte krachten luistert, zullen ze je pijn doen en je in de verkeerde richting sturen’, zei de spin. ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur en al zijn prachtige leringen kunnen helpen of verstoren.'


Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij de oude man het web en zei: ‘kijk, het web is een perfecte cirkel met een gat in het midden van de cirkel. Gebruik het web om uzelf en uw mensen te helpen. Om uw doelen te bereiken en gebruik te maken van de ideeën, dromen en visioenen van uw mensen. Het web zal uw goede ideeën opvangen en de slechte laten ontsnappen.'


Visie

De oude man gaf deze visie door aan zijn volk en zo ontstonden de dromenvangers. Traditioneel wordt de dromenvanger boven een bed of in huizen gehangen om dromen en visioenen te ziften. De Lakota indianen geloven dat de dromenvanger het lot van hun toekomst heeft.

'Dream with your eyes closed... but live your dreams with your eyes open.'


Comentários


bottom of page